برچسب: سلاح قدرتمند

۲۵ سلاح قدرتمند در طول تاریخ (۱) – شرکت خدماتی 0

۲۵ سلاح قدرتمند در طول تاریخ (۱) – شرکت خدماتی

– ترجمه از حسین علی پناهی: چه چیزی یک سلاح را قدرتمند می سازد؟ قدرتمندترین سلاح های جهان در طول تاریخ کدامند؟ البته در مورد سلاح ها واژه ی «قدرتمند» می تواند معانی مختلفی...